Fałda wykonana w dnie opakowania mająca na celu umożliwienie zapakowanie grubszych rzeczy.